Poziv za sastanak Upravnog odbora DIVK sa Organizacionim odborom konferencije NT2F14 PDF Print E-mail
Wednesday, 27 August 2014 11:30

Poziv za UO DIVK


Sastanak Upravnog odbora DIVK

održaće se u četvrtak, 28. avgusta 2014. u 17:00 časova

na Mašinskom fakultetu u Beogradu (sala 514)Dnevni red:

1.      Priprema konferencije NT2F14
2.      Tekuća pitanja


Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak