Poziv za UO DIVK PDF Print E-mail
Monday, 02 June 2014 00:00

 

Poštovani članovi Upravnog odbora DIVK,

 

Sastanak Upravnog odbora
Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)

održaće se u četvrtak, 5. juna 2014. u 16:30 časova,
na Mašinskom fakultetu u Beogradu (514)


Dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO.
2.      Izveštaj o pripremi  konferencije NT2F14 i plan daljih aktivnosti.
3.      Časopis IVK – priprema broja 1/2014.
4.      Učešće na konferenciji ECF20.
5.      Priprema Godišnje skupštine DIVK.
6.      Tekuća pitanja.


Predsednik UO DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak