Poziv za UO DIVK PDF Print E-mail
Friday, 21 March 2014 00:00

 

Sastanak Upravnog odbora
Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK)

Održaće se  u četvrtak, 27. marta 2014. u 16:00 časova,
na na Mašinskom fakultetu u Beogradu (514)


Dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka UO.
2.      Aktivnost članova Upravnog odbora u realizaciji ciljeva i planova rada DIVK u 2013.
3.      Časopis IVK – priprema broja 1/2014.
4.      Priprema Godišnje skupštine DIVK
5.      Tekuća pitanja


Predsednik UO DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak