Poziv za godišnju skupštinu PDF Print E-mail
Friday, 05 June 2020 18:20

DRUŠTVO ZA INTEGRITET I VEK KONSTRUKCIJA
„PROF. DR STOJAN SEDMAK“19. godišnja skupština DIVK

 

Svečana sala Instituta za ispitivanje materijala (IMS)
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43,
petak, 12.6.2020. god. u 13 h

 

 


Dnevni red (13-13.45 h)

1. Izvestaj Upravnog odbora o radu u period od 6.4.2019-12.6.2020.
2. Finansijski izveštaj za 2019.
3. Izveštaj Nadzornog odbora
4. Izveštaj o radu časopisa „Integritet i vek konstrukcija“ u 2019. godini
5. Plan rada u 2020.god.
6. Promocija brojeva 2,3 iz 2019. god. časopisa „Integritet i vek konstrukcija“
7. Razno, tekuća pitanja

Predavanje (13.45-14.15 h):

Prof. dr Aleksandar Grbovic “Simulacija rasta prsline duz nepravih putanja”

Koktel (14.15 – 15 h)Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak

 


 

 
25th volume of Procedia Structural Integrity PDF Print E-mail
Monday, 23 March 2020 00:00

 

The 25th volume of Procedia Structural Integrity (entitled "1st Virtual Conference on Structural Integrity - VCSI1") is online:

 

https://www.sciencedirect.com/journal/procedia-structural-integrity/vol/25/suppl/C

 


 
ECF23 odložen za 2022. godinu PDF Print E-mail
Thursday, 26 March 2020 12:31

 

ECF23 odložen za 2022. godinu, ove godine 1st Virtual ECF u isto vreme - za detalje pogledati:

www.vecf1.eu

 

 


 

 
Virtuelne konferencije PDF Print E-mail
Friday, 20 March 2020 14:21

 

Prva Virtuelna konferencija dostupna na YouTube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLT1-2PyZ6QrLOo85GLteKsWPJFUrCOM7A

 

Prva Mediteranska konf. MedFract1 dostupna na YouTube:

 
Poziv na Predavanje Aleksandra Ostrogorskog PDF Print E-mail
Friday, 13 December 2019 20:02

 

Poštovani članovi DIVK-a,

Pozivamo vas na izuzetno interesantno predavanje profesora Aleksandra
Ostrogorskog, Insitute of Technology, Ilinois, Chicago SAD, na temu
proizvodnje kristala.

Ovde možete naći biografiju predavača i sažetak predavanja.

Predavanje će se održati u petak, 13. decembra u 14 h na Mašinskom
fakultetu, u sali 513 na V spratu.

 

Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak

 
 
Poziv na X godišnju konferenciju DIVK PDF Print E-mail
Monday, 04 November 2019 13:39

 

Poštovani članovi DIVK-a,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na

X GODIŠNJU KONFERENCIJU DIVK

Posvećenu 90. godišnjici rođenja Prof. dr Stojana Sedmaka
Petak, 8. novembar 2019. godine, 13:00h
Mašinski fakultet, sala 513
Beograd, Kraljice Marije 16


13-13.30 Dr Sreten Mastilović, Inst. Multidisciplarna istraživanja, Univ. Beograd
Racunska mehanika prekidnih sredina -Izabrane teme(fraktali)

13.30-14 Prof. dr Radu Bančila, Politehnika, Temišvar, Rumunija
Aktuelni problemi zavarenih čeličnih konstrukcija

14-14.30 Prof. dr Blagoj Petrovski, Tehnološko-metalurški fakultet, Univ. Beograd
Procena integriteta spojeva zavarenih laserom

Prof. dr Aleksandar Sedmak,
Promocija časopisa Integritet i vek konstrukcija br. 1/2019

 

Predsednik DIVK
Prof. dr Aleksandar Sedmak

 


 

 
Seminar "Problemi zamora zavarenih čeličnih konstrukcija" PDF Print E-mail
Monday, 19 August 2019 13:39

 

Postovani clanovi DIVK-a,


Pozivamo Vas na seminar

"Problemi zamora zavarenih čeličnih konstrukcija".

Ponedeljak, 26.8.2019. godine u 13 h

Mašinski fakultet u Beogradu, sala 211


Uvodna reč: Prof. Dr Aleksandar Sedmak

Prof. Dr Milan Veljković, Delft University of Tecnology
Metode predviđanja ponašanja zavarenih čeličnih konstrukcija pod uticajem zamornog opterećenja

Prof. Dr Zijah Burzić, M.Sc. Simon Sedmak, M.Sc. Srđa Perković Eksperimentalno istraživanja rasta zamorne prsline u zavarenom spoju konstrukcionog čelika povišene čvrstoće

Dr Aleksandar Grbović, v.prof., M.Sc. Simon Sedmak Numerička simulacija zamornog rasta prslina u zavarenom spoju konstrukcionog čelika povišene čvrstoće

Diskusija

Posle predavanja predviđen je koktel.


Predsednik DIVK
Prof. Dr Aleksandar Sedmak

 


 

 
Novi Časopis "Material Design and Processing Communication" PDF Print E-mail
Tuesday, 06 August 2019 15:55

 

Novi Časopis "Material Design and Processing Communication", Ed. Filippo Berto, izdavač Wiley. Uskoro na SCOPUS-u, ukljujući sve brojeve iz 2019. godine. Više detalja na https://onlinelibrary.wiley.com/journal/25776576.

 


 

 
VCSI-2020 PDF Print E-mail
Sunday, 28 July 2019 18:25

 

Prva Virtualna Konferencija o Integritetu Konstrukcija (VCSI1) biće održana 16.1.2020. godine, u organizaciji ESIS, a DIVK je jedna od glavnih organizacija koja pruža podršku. Svi detalji su dostupni na:
https://www.vcsi1.eu

The First Virtual Conference on Structural Integrity, organized by ESIS, will be held on 16.1.2020. DIVK is one of the main supporting organizations. All details are given at:
https://www.vcsi1.eu

Download video 
CiteScore by Scopus PDF Print E-mail
Thursday, 30 May 2019 18:13

 

Časopis Integritet i vek konstrukcija je postigao CiteScore na servisu Scopus veći od jedan, CiteScore = 1.06


The journal Structural Integrity and Life has achieved CiteScore at the Scopus of more than one, CiteScore = 1.06


https://www.scopus.com/sourceid/21100455546 

 

 

 
 

Časopis IVK

Posetite website časopisa

Integritet i vek konstrukcija

IVK

Vol. 19, 2019

No 1

No 2

No 3

Vol. 20, 2020

No 1 New!

OnlineFirst

Arhiva časopisa

SPISAK SVIH OBJAVLJENIH RADOVA


ESIS Obituary to Stojan Sedmak


ESIS

NT2F Conferences


NT2F18

NT2F17

NT2F16

NT2F15

NT2F14

 

Web sajt dr. ing. Petra Agatonovića