Vol.23, No.3, 2023, str. 245249
UDK

INFLUENCE OF ELLIPTICAL OPENING POSITION ON THE DISTRIBUTION OF MINIMUM PRINCIPAL NORMAL STRESS

Mladen Radojković1*, Ivica Čamagić1, Simon Sedmak2

1) University of Kosovska Mitrovica, Faculty of Technical Sciences, Kosovska Mitrovica, SERBIA

*email: mladen.radojkovic@pr.ac.rs 

2) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

Ispravno funkcionisanje mašinskih sistema moguće je jedino ako su mašinski delovi pravilno dimenzionisani. Kako dimenzionisanje mašinskih delova nije moguće obaviti bez prethodne analize naponskih stanja u delovima, cilj ovog rada je da se dođe do rezultata o uticaju položaja eliptičnog otvora u jednoosno zategnutim čeličnim pravougaonim pločama na raspodelu minimalnog glavnog normalnog napona. U radu su za dobijanje rezultata o raspodeli minimalnog glavnog normalnog napona korišćene analitičke i numeričke metode i računarski program ANSYS©.

Ključne reči: eliptični otvor, minimalni glavni normalni napon, pravougaona ploča, računarski program ANSYS©

rad u celosti (531 kB)