Vol.23, No.2, 2023, str. 141146
UDK

OSOBINE EKSPLOZIVNO ZAVARENIH PLOČA ALUMINIJUMA I ČELIKA UPOTREBOM AMONEX EKSPLOZIVA

Miloš Lazarević1, Bogdan Živković1, Danica Bajić2*, Ana Alil3, Ljubiša Tomić4, Bogdan Nedić1

1) University of Kragujevac, Faculty of Engineering, SERBIA

2) Military Technical Institute, Belgrade, SERBIA

*email: danica.bajic@mod.gov.rs

3) University of Belgrade, Institute for Chemistry, Technology and Metallurgy, Belgrade, SERBIA

4) Technical Test Centre, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

Cilj ove studije je ispitivanje mogućnosti upotrebe industrijskog eksploziva Amonex, koji pripada grupi eksploziva male-do-srednje brzine detonacije, za zavarivanje metalnih materijala. Ovaj eksploziv se sastoji od amonijum nitrata i TNT-a kao energetskih komponenti i drugih inertnih sastojaka, ima praškastu strukturu i lako se nanosi u željenom sloju preko metalnih ploča koje se zavaruju. U okviru ovog istraživanja, Amonex je primenjen na zavarenim pločama aluminijuma Al 2024 i čelika 1.0216 (oznake prema EN 10027-2). Postupak zavarivanja izveden je na paralelno postavljenim pločama, nakon čega je izvršen pregled zavarenog spoja. Kao metode IBR korišćene su ultrazvučna metoda i termovizijsko ispitivanje. Primenom vodenog mlaza iz zavarene ploče su isečeni uzorci u cilju ispitivanja mikrostrukture poprečnog preseka zavarenog spoja. Uočeno je da je dobijen kvalitetan zavareni spoj, te da odabrani eksploziv može naći dalju primenu u ovoj oblasti. Međutim, takođe su uočene i određene površine nezavarenog područja, što je nametnulo potrebu za izmenama postavke ovog postupka zavarivanja.

Ključne reči: eksplozivno zavarivanje, čelik, aluminijum, ispitivanje bez razaranja, tvrdoća utiskivanjem

rad u celosti (602 kB)