Vol.23, No.2, 2023, str. 129132
UDK

PREGLED METODA DINAMIČKE MODIFIKACIJE KONSTRUKCIJA

Wei Li1, Nataša Trišović2*

1) School of Mathematics and Statistics, Xidian University, Xi'an, CHINA

2) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, SERBIA

*email: ntrisovic@mas.bg.ac.rs

 

Izvod

Cilj ovog rada uspostavljanje kritične veze između optimalnog dizajna i pouzdanosti i sigurnosti konstrukcija. Diskusija je mahom fokusirana na konstrukcije za koje se može odrediti verovatnoća otkaza sa dovoljno sigurnosti, posebno u kontekstu renoviranih konstrukcija. Pregled problema koji su optimizovani u okvirima pouzdanosti je takođe prikazan. Uzimajući u obzir fokus ove teme na pouzdanost sa tačke gledišta verovatnoće, neophodno je obratiti pažnju na probleme vezane za osetljivost, troškove usled oštećenja, ograničen broj empirijskih podataka, i filozofiju bezbednosti. Ovaj rad pre svega naglašava vezu između optimizacije i pouzdanosti, uzimajući u obzir računska i filozofska pitanja koja se javljaju pri analizi otkaza i dizajnu zasnovanom na pouzdanosti. Posebno su istaknuti nedostaci trenutnih determinističkih pristupa i potencijalne prednosti pristupa određivanju bezbednosti zasnovanog na verovatnoći. Takođe je napomenuto da, iako je većina analiza pouzdanosti konstrukcija zasnovana na statičkom opterećenju i čvrstoći, sveobuhvatniji pristup bi trebao da uzme u obzir i zamor, kao stohastičku veličinu, zavisnu od vremena.

Ključne reči: optimizacija konstrukcija, pouzdanost, sopstvene vrednosti, MKE

rad u celosti (258 kB)