Vol.23, No.2, 2023, str. 225–229
UDK

TANKOZIDI OMEGA PROFIL PRI OGRANIČENOM UVIJANJU - ANALITIČKI I NUMERIČKI PRORAČUN NAPONA I DEFORMACIJA

Đorđe Đurđević1*, Nina Anđelić2, Andrijana Đurđević1, Ana Petrović2,

Vesna Millošević-Mitić2, Bojan Ivljanin1

1) The Academy of Applied Technical Studies, Belgrade, SERBIA

*email: djdjurdjevic@atssb.edu.rs

2) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

U radu je prikazano analitičko i numeričko određivanje ekvivalentnog napona i deformacije kod ‘’ tankozidih konzola otvorenog poprečnog preseka opterećenih na uvijanje. Analitički proračun je korišćen za izračunavanje vrednosti ekvivalentnog napona i deformacija za model uklješten po celom poprečnom preseku na jednom kraju, dok je drugi kraj slobodan (model 1). Metoda konačnih elemenata je primenjena za proračun istog ‘’ konzolnog modela koji je izložen uvijanju, i dobijene su vrednosti napona i deformacija numeričkim proračunom. Numerička simulacija je urađena korišćenjem softvera KOMIPS. Analitički i numerički rezultati su upoređeni i diskutovani. U ovom radu je takođe urađen numerički model pri ograničenom uvijanju u softverima ABAQUS® i SolidWorks®. Greda sa omega profilom je na jednom kraju uklještena dok se na drugom njenom kraju nalazi zavarena ploča (model 2). Napravljeni su računski modeli, a statički proračun je urađen metodom konačnih elemenata. Identifikovane su i prikazane zone koncentracije napona. Na kraju su upoređene vrednosti ekvivalentnih napona modela 1 i 2. Zaključci dobijeni ispitivanjem ove vrste konstrukcija mogu biti uključeni u proces projektovanja novih sličnih konstrukcija. Nalazi dobijeni tokom realizacije ovog rada mogu se direktno primeniti na identifikaciju ponašanja stvarnih objekata u uslovima njihovog rada.

Ključne reči: tankozidi nosači, metod konačnih elemenata, ekvivalentni napon, deformacija, omega poprečni presek

rad u celosti (622 kB)