Vol.23, No.2, 2023, str. 173–178
UDK

EKSPERIMENTALNO I NUMERIČKO ODREĐIVANJE GREŠAKA U PRAVOUGAONIM PLOČAMA METODOM ANALIZE VIBRACIJA

Samir Belamri1, Habib Lebbal2*, Tayeb Yahiaou3, Djillali Boutchicha1, Tawfik Tamine5

1) Laboratory of Applied Mechanics, GM Faculty, University of Science and Technology of Oran, ALGERIA

2) Research Laboratory of Technology and Fabrication Mechanics, University of Science and Technology of Oran, ALGERIA

*email: lebbalh@yahoo.com 

3) Laboratory of Aeronautics and Propulsion Systems, Dept. of Mech. Eng., University of Science and Technology of Oran, ALGERIA

4) LCGE Laboratory, Faculty of Mechanical Engineering, University of Science and Technology of Oran, ALGERIA

 

Izvod

Naša istraživanja su fokusirana na pravougaonim tankim pločama. Proizveli smo prsline u više ravni, različitih položaja i dubina (dužina prsline); zatim smo izmerili odzive na konstrukcijama u toku ispitivanja, koji su izazvani impulsima generisanim udarnim nožem. Zatim smo, kako bismo potvrdili dobijene rezultate, prvo upotrebili metodu konačnih elemenata, kao teorijsku (numeričku) referencu. Eksperimentalni rezultati i njihova raznolikost kod svakog tipa ispitivanja (tip zareza i njegov položaj) pokazuju da postoji prihvatljiva aproksimacija. Ovde je važno napomenuti da je moguće i jednostavno otkrivanje grešaka tipa prslina unutar relativno visokog raspona frekvencija. Međutim, kod niskih frekvencija, za otkrivanje je neophodna tačnost podataka, na primer, može se koristiti ‘zum' mod. U opštem slučaju, kontrolom vibracija se olakšava otkrivanje prslina u mašinskoj konstrukciji, a primenjuje se iznad svega zbog prednosti koje donosi u kontekstu preventivnog održavanja, jer se izvodi u realnom vremenu i daje precizne rezultate.

Ključne reči: analiza vibracija, prsline i zarezi, metoda konačnih elemenata (MKE)

rad u celosti (544 kB)