Vol.23, No.2, 2023, str. 167–172
UDK

NUMERIČKA I EKSPERIMENTALNA ANALIZA INTEGRITETA KRILNE KONSTRUKCIJE LAKE LETELICE

Aleksandar Grbović1*, Abdussalam Yousef Solob1, Simon Sedmak2, Aleksandar Sedmak1

1) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

*email: agrbovic@mas.bg.ac.rs

2) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

Ramenjača je povezana sa nosećim elementima trupa letelice preko posebno dizajniranih elemenata - fitinga za letelice. Opterećenje sa krila se prenosi na glavni noseći ram preko ovih fitinga. Suvišno je ukazivati na izuzetnu važnost preciznog dizajna ovakvih fitinga, pošto pojava zamora u njima može dovesti do trenutnog odvajanja krila od trupa i otkaza letelice. Tokom leta može doći do pojave zamornih prslina na delovima krila izloženim zateznim naponima. Ove prsline se prate i preduzimaju se odgovarajuće mere nakon što dostignu kritičnu dužinu. Međutim, u slučaju veze krilo-trup, njihovo prisustvo nije prihvatljivo ni u kom obliku. Ovo je takođe i razlog zašto rast prslina u njima nije bio predmet istraživanja i zbog čega se od proizvođača obično ne zahteva eksperimentalno ispitivanje preostalog zamornog veka oštećenih fitinga. Određivanje naponskog stanja u ovakvim konstrukcijama i njihovim vezama je od velikog značaja, jer se može primeniti na određivanje kritičnih lokacija u kojima se očekuje pojava prslina. Prikazani su eksperimentalni i numerički pristupi u rešavanju ovog problema.

Ključne reči: analiza naponskog stanja, proširena metoda konačnih elemenata, ramenjača, CS23 standard

rad u celosti (874 kB)