Vol.22, No.3, 2022, str. 305308
UDK

TENSILE PROPERTIES OF POLYPROPYLENE ADDITIVELY MANUFACTURED BY FDM

Aleksa Milovanović1*, Zorana Golubović2, Tomáš Babinský3, Ivo Šulák3, Aleksandra Mitrović4,5

1) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

*email: amilovanovic@mas.bg.ac.rs

2) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

3) Institute of Physics of Materials, Czech Academy of Sciences, Brno, CZECH REPUBLIC

4) University Union ‘Nikola Tesla’, Faculty of Information Technology and Engineering, Belgrade, SERBIA

5) Academy of Applied Technical Studies, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

Polipropilen (PP) je opsežno proučavan i ispitivan ekološki prihvatljiv polimer, čija primena obuhvata različite oblasti, od pakovanja proizvoda u industriji hrane do biomedicine. Materijal je netoksičan, male mase i relativno jednostavan za obradu. Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazuju da polipropilen može da se deformiše više od bilo koje termoplastike korišćene u tehnologiji modeliranja deponovanjem topljenog materijala, koja je najrazvijenija i najkorišćenija aditivna tehnologija zasnovana na ekstruziji materijala. FDM zahteva definisanje većeg broja parametara aditivne proizvodnje, koji dokazano utiču na mehanička svojstva dobijenog dela. U ovom istraživanju, visina sloja, gustina ispune i orijentacija raster linija su uključeni u analizu, radi čega su pripremljene četiri serije uzoraka za ispitivanje na zatezanje.

Ključne reči: modeliranje deponovanjem topljenog materijala, polipropilen, parametri aditivne proizvodnje, zatezna svojstva

rad u celosti (488 kB)