Vol.22, No.3, 2022, str. 288292
UDK

DIMENZIONA TAČNOST DELOVA DOBIJENIH SLS TEHNOLOGIJOM

Ivana Jevtić1*, Goran Mladenović2*, Miloš Milošević1, Aleksa Milovanović1, Isaak Trajković1, Milan Travica1

1) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

*email: ijevtic@mas.bg.ac.rs , gmladenovic@mas.bg.ac.rs

2) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

Cilj ovog istraživanja je procena dimenzione tačnosti aditivno proizvedenih delova, dobijenih tehnologijom Selektivnog Laserskog Sinterovanja (SLS). Ovde su uzorci za zatezanje i savijanje izabrani kao reper modeli, napravljeni prema standardima ISO 527-2, (za epruvete na zatezanje) i ISO 178 (za epruvete na savijanje). Svi aditivno proizvedeni uzorci se mere i porede sa originalnim CAD modelima. Gabaritne mere epruvete na zatezanje su 170×20×4 mm, a epruveta na savijanje 96×8×4 mm. Obe konfiguracije su aditivno proizvedene sa dve različite orijentacije štampe: horizontalna i vertikalna. Uzorci su proizvedeni na uređaju Fuse 1 (FormLabs, Summerville, MA), koristeći Poliamid 12 (PA 12) materijal. Nakon proizvodnje i naknadne obrade, svi uzorci su skenirani na, Atos Core 200 3D skeneru, nakon čega se tako dobijeni skenovi upoređuju sa originalnim CAD modelom u programu GOM Inspect (GOM Metrology GmbH, Braunschweig, Germany).

Ključne reči: tehnologija selektivnog laserskog sinterovanja (SLS), ispitivanje na zatezanje, ispitivanje savijanjem u 3 tačke, Poliamid 12, 3D skeniranje

rad u celosti (633 kB)