Vol.22, No.3, 2022, str. 281287
UDK

PROSTIRANJE REJLEJEVOG TALASA U TERMOELASTIČNOJ DIFUZIONOJ SREDINI SHODNO MODELIMA GRINA-NAGDIJA

Puneet Bansal1, Vandana Gupta2*

1) University Institute of Engineering and Technology, Kurukshetra University Kurukshetra-136119, Haryana, INDIA

2) Indira Gandhi National College, Ladwa (Dhanora), Haryana, INDIA

*email: vandana223394@gmail.com

 

Izvod

U radu se proučava prostiranje Rejlejevog talasa u termoelastičnoj difuzionoj sredini shodno teorijama termoelastičnosti Grin-Nagdija (tip II i tip III), /1, 2/. Razmatra se uticaj toplotnih i difuzionih parametara na prostiranje Rejlejevih talasa. Posle nekih algebarskih izvođenja, uslov prostiranja koji je složenog iracionalnog oblika, dobija oblik polinoma 15-tog reda na izokoncentracionoj, izotermskoj granici, na kojoj nema napona. Izvršena je provera korena ovog polinoma, radi zadovoljavanja početne relacije disperzije, kao i osobine prigušenja sa dubinom. Ponašanje kretanja čestica se razmatra u kako u unutrašnjosti, tako i na površini date sredine. Zatim, primenjujemo numeričke metode i proračun za određivanje karakteristika prostiranja, na pr. fazne brzine, koeficijenta prigušenja i za putanju čestice bakarnog materijala. Takođe, data je diskusija još nekih specijalnih slučajeva.

Ključne reči: Rejlejev talas, difuzija, termoelastičnost, fazna brzina, koeficijent prigušenja

rad u celosti (399 kB)