Vol.22, No.3, 2022, str. 271274
UDK

RAČUNARSKI PROGRAM ZA MATEMATIČKO MODELIRANJE I OPTIMIZACIJU HIDRODINAMIČKIH PROCESA RADIJALNE KLIPNE PUMPE

Maja Anđelković1*, Milan Radosavljević2, Radovan Petrović1, Petar Kočović1, Stefan Cvejić1

1) University ‘Union-Nikola Tesla’, Faculty of Information Technology and Engineering, Belgrade, SERBIA

+email: maja.andjelkovic@fpsp.edu.rs

2) University ‘Union-Nikola Tesla’, Faculty of Business Studies and Law, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

Osnovu razvoja radijalne klipne pumpe predstavlja eksperimentalno istraživanje i matematičko modeliranje nestacionarnih visokodinamičkih hidrauličnih procesa u cilindru pumpe, potisnom prostoru i usisnom i ispusnom cevovodu u funkciji ugla dejstva osovine. Na osnovu rezultata eksperimentalnih istraživanja i rezultata matematičkog modeliranja, razvoja i primene metode identifikacije nepoznatih parametara matematičkog modela, razvijen je računarski program koji omogućava dovoljno precizno određivanje nekih parametara radnih procesa radijalnih klipnih pumpi.

Ključne reči: klipno radijalna pumpa, matematičko modeliranje, eksperimentalno istraživanje

rad u celosti (442 kB)