Vol.22, No.2, 2022, str. 169174
UDK

UTICAJI RAVANSKIH DEFORMACIJA I ZAKRIVLJENOSTI PRET-KRITIČNOG IZVIJANJA LAMINATNIH PLOČA PRIMENOM REVIDIRANE TEORIJE

Lairedj Abdelaziz1, Bessaih Bouziane2, Mouna Amara3, Abdelmalek Abdelmalek1, Mohammed Hadj Meliani3*, Hammadi Fodil1

1) Laboratory of Mechanical Modelling and Experimentation (L2ME), Faculty of Technology, Department of Mechanical Engineering, University Tahri Mohammed of Bechar, ALGERIA

2) Laboratory of Mechanical of Structures and Solids (LMSS) Faculty of Technology, Department of Mechanical Eng., University Djillali Liabes of Sidi Bel Abbes, ALGERIA

3) LPTPM, Hassiba Benbouali University of Chlef, Chlef, ALGERIA

email: dihovicni@visokatehnicka.edu.rs

 

Izvod

U radu je predstavljena revidirana teorija primenjena kod opterećenja izvijanja koja se često pojavljuju u kompozitnim pločama, sa pojavom pret-kritičnih deformacija izvijanja i uticajem zakrivljenosti. Koristi se princip minimuma ukupne potencijalne energije za rešavanje datih jednačina shodno sadašnjoj teoriji. Revidirana teorija sadrži dve nove nepoznate promenljive, bez primene korekcionog faktora smicanja. Dobija se rešenje u zatvorenom obliku korišćenjem trigonometrijskih funkcija, shodno metodi rešavanja, koje zadovoljava sve granične uslove. Diferencijalne jednačine se rešavaju analitički, a numerički rezultati opisuju kritična opterećenja izvijanja izotropnih pravougaonih ploča i ortotropnih laminata, gde su obe konstrukcije podvrgnute raznim kombinacijama zatezanja i pritiska duž ivica ploča. Ovo se istražuje kako bi se pokazala ispravnost predložene teorije za izvijanje laminatnih ploča. Dobijeno kritično opterećenje izvijanja se bazira na sadašnjoj teoriji. Istraženi su uticaji pret-kritičnog izvijanja i zakrivljenosti na bezdimenzionalna kritična opterećenja izvijanja i dato je njihovo poređenje sa ranije objavljenim rezultatima.

Ključne reči: kompozitni materijali, revidirana teorija, izvijanje ploče, pret-kritično izvijanje, zakrivljenost

rad u celosti (378 kB)