Vol.22, No.2, 2022, str. 139–142
UDK

PRIMENA TEČNOG PRIRODNOG GASA

Radovan Petrović1*, Andrzej Banaszek2, Sergei V. Bochkarev3, Stefan Cvejić1,

Hana R. Qananah1, Khalefa A. Alnagasa1

1) University ‘Union-Nikola Tesla’, Faculty of Information Technology and Engineering, Belgrade, SERBIA

email: radovan4700@yahoo.com

2) West Pomeranian University of Technology, Marine Research and Transport Faculty, Szczecin, POLAND

3) Perm National Research Polytechnic University, Micro-processor-Based Automation Tools, Perm, RUSSIAN FED.

 

Izvod

Primenom tečnog prirodnog gasa (TPG) očigledne su njegove sledeće prednosti: dobija se proizvodnja jeftine energije i jeftinih sirovina (prirodni gas metan); obezbeđeni su ekološki izvori energije, primenljivi u gotovo svim sektorima privrede, što ga čini značajnim činiocem zaštite životne sredine; lako se transportuje; primenljiv je za različite vrste transporta; ne zahteva izradu gasovoda i povećava životni vek automobila. Prirodni gas je okarakterisan time što je izuzetno kabast i ne može se transportovati preko okeana u prirodnom stanju kroz cevovode, čak i tamo gde je to tehnički moguće; prevoz na dugim relacijama povezan je sa velikim troškovima kao i sa tzv. troškovima odlaganja. U tečnom stanju, međutim, prirodni gas je mnogo kompaktniji i zauzima samo 1/600 od prvobitne zapremine. Ova činjenica, zajedno sa potrebom za transport gasa na velike udaljenosti, bukvalno 'preko mora i okeana', poslužila je kao osnova razvoja industrije TPG. TPG je vrlo brzo postala rastuća industrija u svetu energetskih sistema. Goriva za vozila i poljoprivredne mašine, novi dizajn kriogenih rezervoara, ili posuda pod pritiskom, omogućava korišćenje ovog jeftinog goriva u tečnom stanju.

Ključne reči: tečni prirodni gas (TPG), niskotemperaturni rezervoari, transport, energetski sistem

rad u celosti (294 kB)