Vol.22, No.2, 2022, str. 242–246
UDK

PRORAČUN NAPONA I DEFORMACIJA ATMOSFERSKIH REZERVOARA ZA SKLADIŠTENJE NAFTE U LUČKIM TERMINALIMA

Salem Shweka1, Radovan Petrović2*, Dragana Vasilski1, Maja Anđelković2, Khaled Omran1, Mansur Jaba2, Igor Martić3

1) University ‘Union-Nikola Tesla’, Faculty of Information Technology and Engineering, Belgrade, SERBIA

2) University ‘Union-Nikola Tesla’, Faculty of Sustainable Development Management, Belgrade, SERBIA

*email: radovan4700@yahoo.com

3) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

 

 

Izvod

U projektovanju rezervoara i uopšte posuda pod pritiskom, proračun čvrstoće je veoma značajan. Postoje različiti postupci kojima možemo sa manjom ili većom tačnošću odrediti željene veličine koje definišu ponašanje konstrukcije. Značajniji napori u rešavanju ovog zadatka doveli su do standardizovanih procedura, preporuka i standarda u oblasti projektovanja rezervoara. Ovim standardima propisani su oblici i mere, kao i uslovi za izradu i isporuku zavarenih čeličnih rezervoara različitih zapremina i namena. Standardi sadrže empirijske obrasce za proračun debljine zida i dna rezervoara, koji sadrže značajne koeficijente počev od nivoa sigurnosti do dodataka za koroziju. Standardi takođe predviđaju kvalitet materijala za izradu rezervoara, sa posebnim naglaskom na obaveznu kontrolu i ispitivanje.

Ključne reči: metoda konačnih elemenata (MKE), deformacija, cilindrični rezervoar, pritisak gasa

rad u celosti (360 kB)