Vol.21, No.3, 2021, str. 266–272
UDK:

NAPONSKO DEFORMACIONA ANALIZA CEVNIH PLOČA VRELOVODNOG KOTLA U REŽIMU STARTOVANJA

Milena Rajić*, Dragoljub Živković, Milan Banić, Marko Mančić

University of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, Niš, SERBIA

email: milena.rajic@masfak.ni.ac.rs

 

Izvod

U radu se analizira naponsko-deformaciono stanje cevne ploče plameno-dimnocevnog kotla sa ekranisanom skretnom komorom za stanje puštanja kotla u rad. Dosadašnja iskustva vrelovodnih kotlova ukazuju na otkaze u radu i pojavu havarijskih stanja, koji su posledica dovođenja postrojenja u stanje koje karakterišu parametri koji su veći od dozvoljenih. Struktura vrelovodnog kotla je izložena ne samo povišenim pritiscima već i visokim temperaturama, zbog čega su dominantna termička naprezanja i to u elementima kotla sa debljim zidovima. Termička naprezanja su najveća pri najvećim gradijentima temperature, koji se javljaju pri prelaznim režimima rada. Prikazani su eksperimentalni rezultati izmerenih vrednosti temperatura cevne ploče vrelovodnog kotla u toku puštanja u rad, koji su korišćeni kao granični uslovi za numerički proračun. Naponsko-deformaciona analiza je urađena primenom MKE.

Ključne reči: vrelovodni kotao, naponsko-deformaciona analiza, numerička analiza, eksperimentalna analiza, prelazni režim rada

rad u celosti (0,98 MB)