Vol.21, No.3, 2021, str. 254257
UDK

ODREĐIVANJE UNUTRAŠNJIH NAPONA U ELEKTROLITIČKOJ PREVLACI NASTALIH U EPRUVETI TOKOM VIBRACIJA TORZIONOG KLATNA

Anatolii N. Venediktov1, Roman A. Sokolov1, Roman J. Nekrasov1, Dmitry P. Il’yaschenko2*, Elena V. Verkhoturova3

1) Tyumen Industrial University, Tyumen, RUSSIAN FEDERATION

2) Yurga Institute of Technology National Research Tomsk Polytechnic University, Yurga, RUSSIAN FEDERATION

email: mita8@rambler.ru

3) Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, RUSSIAN FEDERATION

 

Izvod

U ovom radu je na primeru bakarne prevlake, pokazano da je relativna razlika između tangencijalnih unutrašnjih napona, na površini prevlake nanete na površinu cilindričnog uzorka i onih u blizini podloge, zavisi samo od prečnika epruvete i debljine prevlake. Korišćenjem numeričkih metoda uz pomoć programa Comsol Multiphisics utvrđeno je da je debljina sloja prevlake, u kojem se oseća uticaj podloge, oko 5 m. Na osnovu dobijenih eksperimentalnih i računskih vrednosti, pokazuje se da je minimalna dozvolje¬na debljina prevlake pri kojoj se može zanemariti među¬sobni uticaj materijala prevlake i podloge 25 m.

Ključne reči: unutrašnja naprezanja, torziono klatno, trenje, rotacija snopa, elektrolitske prevlake

rad u celosti (438 kB)