Vol.21, No.3, 2021, str. 245253
UDK

PREDLOŽENA METODA VEROVATNOĆE ZA OCENU RAZLIČITIH NIVOA PERFORMANSI KONSTRUKCIJA IZLOŽENIH PROGRESIVNOM KOLAPSU USLED ZEMLJOTRESA

Hadi Faghihmaleki*, Sara Dezhhosseini

Civil Engineering Department, Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, IRAN

email: h.faghihmaleki@gmail.com

 

Izvod

Nakon događaja kao što su eksplozija, snažan zemljotres, itd., glavni noseći stubovi i elementi oslanjanja zgrade mogu biti oštećeni na nekim mestima, a ako ostatak zgrade nema zadovoljavajuću otpornost za vertikalna opterećenja, nastaje progresivni kolaps i u potpunosti se razara zgrada, u najgorim okolnostima. U ovom radu, ovakve konstrukcije su proučene u dva slučaja. U prvom slučaju su konstrukcije od 4 sprata sa projektima za 4 grede od 6 m, 6 greda od 4 m i 3 grede od 8 m, koje su obrađene 3D proračunom i analizom. U drugom slučaju, svaki obrađeni model je proračunat i analiziran za 5 stanja promenljive pritisne čvrstoće. Poređenje ponašanja ramova pokazuje da nosivost konstrukcije opada sa porastom dimenzija plana-tlocrta. Razmatranjem dobijenih rezultata, pokazuje su sličnih kapaciteta nosivosti četiri spratna rama sa 6 greda po 4 m. Verovatnoća očekivanja konstrukcije se proširuje sa odgovarajućim graničnim stanjem CP, IO, i LS (prevencija kolapsa, neposredni boravak i životna bezbednost) povećanjem dužine grede u determinisanom i konstantnom spektru ubrzanja.

Ključne reči: progresivni kolaps, parametri nesigurnosti, stanja na granici tečenja, konstrukciona nosivost

rad u celosti (1,05 MB)