Vol.21, No.3, 2021, str. 229237
UDK

UTICAJ VERTIKALNOG OPTEREĆENJA NA PERFORMANSE PROTOTIPA IZOLATORA OD ELASTOMERA OJAČANOG NEVEZANIM VLAKNIMA

Van-Thuyet Ngo

Faculty of Civil Engineering, Thuyloi University, 175 Tay Son, Dong Da, Hanoi, VIETNAM

email: thuyet.kcct@tlu.edu.vn

 

Izvod

Elastomerni izolator ojačan nevezanim vlaknima (U-FREI) predstavlja unapređen sistem za ublažavanje seizmičkog odziva kod nižih zgrada. Instalira se direktno između podstrukture i superstrukture bez elemenata veze. Ponašanje opterećenja-pomeranja u horizontalnom pravcu kod U-FREI koji je pod istovremenim dejstvom vertikalnog opterećenja i cikličnog horizontalnog pomeranja, je nelinearno usled deformacija valjanja, a horizontalna krutost izolatora je funkcija vertikalnog opterećenja i horizontalnog pomeranja. Većina istraživanja koja se bave uticajem vertikalnog opterećenja na horizontalno ponašanje izolatora se izvode na modelima u razmeri sa konvencionalnim izolatorima sa vezanim vlaknima. U radu je istraženo horizontalno ponašanje prototipa U-FREI pod dejstvom promenljivih vertikalnih opterećenja i cikličnih horizontalnih pomeranja primenom analize konačnim elementima (FE), a zatim i uticaj vertikalnog opterećenja na performanse izolatora. Rezultati analize FE pokazuju da se efektivna horizontalna krutost U-FREI smanjuje sa povećanjem vertikalnog opterećenja zadate amplitude horizontalnog pomeranja.

Ključne reči: izolacija temelja, elastomerni izolator ojačan nevezanim vlaknima, deformacija valjanjem, vertikalno opterećenje, horizontalno ponašanje

rad u celosti (1.01 MB)