Vol.21, No.3, 2021, str. 225–228
UDK

ODREĐIVANJE KOFIN-MANSON JEDNAČINE U USLOVIMA NISKOCIKLIČNOG ZAMORA

Srđan Bulatović1*, Vujadin Aleksić1, Ljubica Milović2, Bojana Zečević3

1) Institute for Materials Testing (IMS), Belgrade, SERBIA

email: srdjan.bulatovic@institutims.rs

2) University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, SERBIA

3) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Technology and Metallurgy, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

Ciklično opterećenje materijala povlači za sobom modifikacije njegovih osobina i u ovom radu je pokazano ponašanje zamornog veka koristeći parametre niskocikličnog zamora. Koristeći Kofin-Manson jednačinu kod zamornog opterećenja na ispitivanim epruvetama, određena je inicijacija prsline. Stabilizovana histerezisna petlja je predstavnik svih histereza i koristi se za određivanje svih parametara za ocenu niskocikličnog zamora. Rezultati eksperimentalnih ispitivanja su nam dali važne podatke o razumevanju zamornog ponašanja niskolegiranog čelika povišene čvrstoće i zavarenih spojeva izrađenih od ove vrste čelika.

Ključne reči: Kofin-Manson jednačina, niskociklični zamor, niskolegirani čelik povišene čvrstoće, stabilizovana histerezisna petlja

rad u celosti (450 kB)