Vol.21, No.3, 2021, str. 295–300
UDK

PROCENA INTEGRITETA REZERVOARA ZA AMONIJAK ISPITIVANJEM BEZ RAZARANJA

Mihailo Aranđelović*, Lazar Jeremić, Branislav Đorđević, Simon A. Sedmak, Mirjana Opačić

University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

email: msarandjelovic@mas.bg.ac.rs

 

Izvod

Amonijak je veoma opasan radni fluid i bezbednost rezervoara za njegovo skladištenje je od velike važnosti. Zavareni spojevi predstavljaju 'najslabija' mesta u nekoj konstrukciji, u ovom konkretnom primeru - na rezervoarima. Detekcija grešaka u zavarenim spojevima tokom izrade predstavlja važnu stavku, s obzirom na to da posledice loše izrade mogu biti katastrofalne. Korišćene IBR metode pokazuju kvalitet izrade zavarenih spojeva kao i uvid u potencijalne greške, a rezultati IBR ispitivanja utiču na odluku o konačnom puštanju rezervoara u rad. Tri metode su korišćene za ispitivanje: vizuelna, penetrantska i ultrazvučna. Prve dve metode nisu pokazale nepravilnosti, dok je treća metoda pokazala neophodnost reparaturnog zavarivanja. Sva ova ispitivanja su urađena prema odgovarajućim standardima koji su takođe diskutovani u radu, kao i same IBR metode, sa svojim mogućnostima i ograničenjima primene.

Ključne reči: IBR, zavarivanje, rezervoari za amonijak, standardi

rad u celosti (694 kB)