Vol.21, No.1, 2021, str. 3740
UDK

NOVI POSTUPAK ODREĐIVANJA STVARNIH DIJAGRAMA NAPON-DEFORMACIJA

N. Milošević1, A. Sedmak2, I. Martić1, R. Prokić-Cvetković2

1) University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

email: nmilosevic@mas.bg.ac.rs

2) University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, SERBIA

 

Izvod

U ovom radu je prikazana nova metoda za određivanje stvarnih dijagrama napon-deformacija kod andermečing zavarenih spojeva, izvedenih na martenzitnom pancirnom čeliku Armox 500T. Metoda se zasniva na upotrebi analitičke relacije za stvarni napon; korelacije digitalne slike (DIC) sa dve kamere, tj. snimanjem 3D deformacija uzoraka, i metode konačnih elemenata (MKE) za analizu naponskog stanja uzoraka. Naponi dobijeni deljenjem sile sa trenutnom površinom poprečnog preseka uzorka ne predstavljaju stvarni napon, jer se u proračunu ne uzima u obzir koncentracija napona. U ovom radu, koncentracija napona je dobijena numerički upotrebom softvera Abaqus u kojem je analiziran model sa unetim vrednostima deformacija koje su izmerene DIC metodom.

Ključne reči: dijagram napon-deformacija, andermečing zavareni spoj, korelacija digitalne slike (DIC), metoda konačnih elemenata (MKE)  

rad u celosti (657 kB)