Vol.21, No.1, 2021, str. 91–94
UDK

RASPODELA NAPONA U IZOTROPNOJ PLOČI SA PRAVOUGAONIM OTVOROM POD DEJSTVOM DVOOSNOG ZATEZNOG OPTEREĆENJA

M. Radojković, I. Čamagić, Ž. Šarkočević, P. Živković, Z. Golubović

Faculty of Technical Sciences, Kosovska Mitrovica, SERBIA

email: ivica.camagic@pr.ac.rs

 

Izvod

U ovom radu se govori o raspodeli napona u dvoosno zategnutoj izotropnoj ploči u kojoj je izveden pravougaoni otvor. Pojava ovakvog oblika otvora uglavnom nepovoljno utiče na veličinu i raspodelu napona u delovima mašinskih konstrukcija što se može odraziti na njihovu sigurnost i pouzdanost u radu, pa čak i na životni vek. Stoga treba posvetiti posebnu pažnju projektovanju i konstruisanju delova koji u sebi sadrže ovakav oblik otvora. Zato je u ovom radu analiziran uticaj postojanja pravougaonog otvora u delovima tipa ploča napregnutih na zatezanje u dva međusobno upravna pravca. Korišćene su analitičke i numeričke metode, sa pretpostavkom izotropnih materijala.

Ključne reči: koncentracija napona, metoda konačnih elemenata, izotropna ploča, pravougaoni otvor

rad u celosti (432 kB)