Vol.20, Special Issue, 2020, pp. S25–S31
UDK

ANALITIČKO REŠENJE DEFORMACIJE PUZANJA FUNKCIONALNOG KOMPOZITNOG ORTOTROPNOG CILINDRA POD MEHANIČKIM I CENTRIFUGALNIM OPTEREĆENJEM

R. Panchal, S. Sharma

Department of Mathematics, Jaypee Institute of Information Technology, Noida, INDIA

email: rekhapanchalmath@gmail.com  ; sanjiit12@rediffmail.com

 

Izvod

U radu je prezentovano analitičko rešenje za određiva-nje napona stacionarnog puzanja kod debelog šupljeg cilindra, pod dejstvom centrifugalnog i mehaničkog opterećenja. Rešenje se zasniva na generalizovanoj meri deformacija. Asimptotsko rešenje je dobijeno u kritičnim tačkama nelinearne diferencijalne jednačine, kojim se definiše deformisano stanje preko teorije prelaznih napona Seta. Prednost ove metode je što predupređuje uslov nestišljivosti u klasičnoj teoriji i, takođe, bilo koji fizički problem se može rešiti bez primene zakona puzanja ili uslova prekidnog skoka. Pretpostavlja se da nehomogenost u cilindru varira radijalno prema eksponencijalnom zakonu. Kod ovog problema, uticaj anizotropije, nehomogenosti i rotacije na debeli šuplji cilindar su istraženi za tri materijala. Rezultati se upoređeni sa prethodnim radom i doprinose boljem poklapanju teorijskih i eksperimentalnih rezultata. Osnovni rezultat u ovom radu se sastoji u tome da primenom odgovarajuće ugaone brzine i nehomogenog parametra dozvoljava kontrolisanje raspodele mehaničkog pomeranja i napona.

Ključne reči: cilindar, puzanje, ortotropan, pritisak, funkcionalni kompozitni materijal (FGM)

rad u celosti (457 kB)