Vol.20, Special Issue, 2020, pp. S19–S23
UDK

KOMPARATIVNA STUDIJA FUNKCIJE KLIZNOG LEŽAJA KOD RAZNIH OBLIKA PODMAZUJUĆEG FILMA SA POPREČNOM GRUBOM POVRŠINOM 

G.C. Panchal1, H.A. Patel2, H.C. Patel3

1) Govt. Engineering College, Modasa, Gujarat, INDIA

email: girish.maths@gmail.com

2) G.P.E.R.I., Mehsana, Gujarat, INDIA

3) Indian Institute of Teacher’s Education, Gandhinagar, Gujarat, India

 

Izvod

U radu je data komparativna studija funkcionalnosti kliznog ležaja kod različitih oblika podmazujućeg filma, razmatranjem poprečne hrapavosti površine ležaja, koja se upotrebljava za analizu ponašanja sposobnosti podnošenja opterećenja kod kliznih ležajeva različitih oblika, na primer, konačna ravan, ili klizni ležaj oblika eksponencijalnog, hiperboličkog, ili oblika odsečka. Rezultati za sposobnost podnošenja opterećenja su predstavljeni grafički, i dobijeni su numeričkim rešavanjem odgovarajuće usrednjene jednačine Rejnoldsovog tipa, pod pretpostavkom odgovarajućih granič-nih uslova. Zaista, odgovarajuća sposobnost podnošenja opterećenja datog ležaja se može znatno poboljšati izborom odgovarajućeg oblika podmazujućeg filma.

Ključne reči: jednačina Rejnoldsovog tipa, ravni klizni ležajevi, poprečna hrapavost, sposobnost podnošenja opterećenja

rad u celosti (565 kB)