Vol.20, No.3, 2020, str. 225229
UDK

ELASTODINAMIČKO PONAŠANJE GENERALISANE MIKROZATEZNE TERMOELASTIČNE DIFUZNE SREDINE OPTEREĆENE MEHANIČKIM SILAMA I IMPULSNOM ZAGREVANJU

Arvind Kumar1, Devinder Singh2, Anjali3

1) Government Girls Sr. Sec. School Uklana Mandi, Hissar, Haryana, INDIA

2) GNDEC Ludhiana, Punjab, INDIA

3) Chandigarh University, Gharaun (Mohali), Punjab, INDIA

email: despathania@yahoo.com

 

Izvod

U radu su opisane elastodinamičke interakcije laserskog izvora toplote sa homogenom mikrozateznom termoelastičnom difuznom sredinom. Ova sredina je izložena raznim vrstama opterećenja. Za dobijanje rešenja, primenjena je metoda analize u režimu normalnog moda na osnovne jednačine. Dobijeni su izrazi za normalni i tangencijalni napon, mikronapon, kao i za raspodelu temperature. Rezultati dobijeni numeričkim računom su predstavljeni grafički. Pojedine vrednosti napona su analizirane u predstavljenom modelu. Izdvojeni su i izvesni specijalni slučajevi u predstavljenom istraživanju.

Ključne reči: difuzija, mikrozatezna termoelastičnost, laserski izvor toplote, analiza režima normalnog moda, normalno opterećenje

rad u celosti (328 kB)