Vol.20, No.3, 2020, str. 297–302
UDK

ANALIZA TERMIČKIH NAPONA PUZANJA KOD SFERNE LJUSKE OD FUNKCIONALNOG KOMPOZITA PRI UNUTRAŠNJEM I SPOLJAŠNJEM PRITISKU

Gaurav Verma1, Devinder S. Pathania2

1) Hans Raj Mahila Maha Vidyalaya, Jalandhar, Punjab, INDIA

email: gk_gaurav35@yahoo.com

2) Guru Nanak Dev Eng. College (GNDEC), Ludhiana, INDIA

 

Izvod

Izvedena je analiza termičkih napona puzanja kod sferne ljuske od funkcionalnog kompozitnog materijala, opterećena unutrašnjim i spoljašnjim pritiscima. Primenjene su mere deformacija u generalisanom obliku radi rešavanja složenog stanja puzanja u ljusci. Naponi puzanja su proračunati duž unutrašnjeg i spoljašnjeg dela ljuske, primenom generalisane mere deformacija. Prikazan je uticaj linearne i nelinearne mere deformacija na ljusku. Rezultati su dobijeni numeričkom obradom i predstavljeni su grafički.

Ključne reči: puzanje, naponi, termički, sferna ljuska, pritisak

rad u celosti (442 kB)