Vol.20, No.2, 2020, str. 93–97
UDK:

MODELIRANJE PUZANJA SFERNE LJUSKE POD UTICAJEM UNUTRAŠNJEG I SPOLJAŠNJEG PRITISKA

Gaurav Verma

PG Department of Mathematics, Hans Raj Mahila Maha Vidyalaya, Jalandhar, Punjab, INDIA

email: gkdon85@gmail.com 

 

Izvod

U radu je data analiza puzanja sferne ljuske pod uticajem unutrašnjeg i spoljašnjeg pritiska. Naponi puzanja u sfernoj ljuski su izvedeni primenom mere glavne deformacije i teorije prelaznih napona Seta. Novost u teoriji prelaznih napona jeste mogućnost uniformnog pristupa plastične deformacije i deformacije puzanja bez uvođenja ad hoc pretpostavki, kao što su kriterijum puzanja ili zakoni puzanja. Dobijeni izrazi važe za stišljiv kao i za nestišljiv materijal.

Ključne reči: puzanje, pritisak, sferna ljuska, napon  

rad u celosti (353 kB)