Vol.20, No.2, 2020, str. 184–189
UDK

UTICAJI OPTEREĆENJA I DEFORMACIJE NA KRTI LOM CEPANJEM FERITNOG ČELIKA 20MnMoNi 55 U PODRUČJU PRELAZNE TEMPERATURE

Branislav Đorđević1, Aleksandar Sedmak2, Blagoj Petrovski1, Simon Sedmak1, Zoran Radaković2

1)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mech. Eng., Serbia b.djordjevic88@gmail.com

2)University of Belgrade, Faculty of Mech. Engng., Serbia

Izvod

Poznato je da nivo opterećenja, način zadavanja deformacije, ali i nivo plastične deformacije 'pomažu' ili 'odmažu' pojavu krtog loma, ali ostaje pitanje - u kojoj meri? Ovi uticaju analizirani su ispitivanjem C(T)50 epruveta feritnog čelika 20MnMoNi 55 na dve ispitne temperature u prelaznom temperaturskom režimu. Uticaj brzine ispitivanja, tačnije, nivo zadate deformacije je analiziran ispitivanjem C(T) epruveta na -60 °C. Uticaj plastične deformacije je analiziran unošenjem inicijalne zamorne prsline sa niskom i visokom vrednošću opsega ΔK na C(T) epruvetama, a ispitivanja su ovom slučaju urađena na temperaturi -90 °C. Ispitivanja su rađena prema odgovarajućem standardu ASTM 1820. U analizi ovih uticaja tumačeni su rezultati parametara Jc, CMOD i parametra rc, koji je objašnjen. Zaključci u radu mogu poslužiti za dalji tok studija koje se tiču razumevanja prelaza iz žilavog u krti lom, i generalno krtog loma feritnih čelika.

Ključne reči: područje prelazne temperature, feritni čelik 20MnMoNi 55, krti lom, brzina ispitivanja

rad u celosti (470 kB)