Vol.20, No.2, 2020, str. 176–183
UDK

TERMOMEHANIČKA ANALIZA MAGNETNO-MIKROPOLARNOG ČVRSTOG TELA POD LASERSKIM IZVOROM TOPLOTE

Arvind Kumar1, Praveen Ailawalia2

1)GSSS Durajanpur (Hisar), Department of Education, Haryana, India arvi.math@gmail.com

2)Department of Mathematics and Humanities, Maharishi Markandeshwar University, Sadopur-Ambala, Haryana, India, praveen_2117@rediffmail.com

Izvod

Izveden je model jednačina generalisane magnetno-mikropolarne termoelastičnosti sa dva vremena relaksacije u izotropnoj sredini sa mehaničkim osobinama zavisnim od temperature, pod uticajem Holovog efekta. Elastodinamičke interakcije u magnetno-mikropolarnom termoelastičnom poluprostoru podrazumevaju Holov efekat i rotaciju, pod uticajem zagrevanja laserom. Za istraživanje problema je primenjena mikropolarna teorija termoelastičnosti Eringena (1966). Metoda analize normalnih modova je upotrebljena za rešavanje spregnutih jednačina rezultujućeg bezdimenzionog polja, radi dobijanja pomeranja, komponenata napona i raspodele temperature. Rezultati numeričkog proračuna svih razmotrenih veličina su prikazani grafički radi uočavanja kombinovanog uticaja Holovog efekta, laserskog izvora toplote i rotacije. U radu su takođe razmotreni neki posebni slučajevi od značaja

Ključne reči: mikropolarni i termoelastični, Holov efekat, laserski izvor toplote, rotacija, temperaturska zavisnost

rad u celosti (413 kB)