Vol.20, No.2, 2020, str. 165–168
UDK

STUDIJA O SIMULACIJI OPTEREĆENJA ŽVAKANJEM KOD MATERIJALA JEDNODELNIH ORTOPEDSKIH KONSTRUKCIJA ZA PRIVREMENE FIKSACIJE

Vyacheslav Ilyasov1, Nikolay Mitin1, Dmitry Mishin1, Natalya Ilyasova1, Sergei Kalinovskiy1

1) Ryazan State Medical University, Ryazan, RUSSIA

email: ilyasov.vyacheslav2010@gmail.com

 

Izvod

Ispitivana su svojstva adhezije i nepropusnosti privremenih zubnih cemenata: Eugenol-free TempoCem NE (DMG), Eugenol Repin (SofaDental), i Cinnamic Water Dentin (VladMiVa). Pomoću ovih materijala se izvodi fiksiranje pojedinačnih čeličnih krunica na biološku pripremu zuba. Za simulaciju opterećenja žvakanja i ostalih karakteristika usne duplje upotrebljava se kompleks imitacije. Mehanizam sa kolenastim vratilom pokreće pločicu gipsa sa zubima fiksiranim na C-silikon, sa pojedinačnim čeličnim krunicama. Radi detekcije curenja i penetracije, eksperiment se izvodi u vodenom rastvoru metilenskog plavog, a kao supstrat za žvakanje se koriste jezgra oraha. Zubi sa čeličnom krunicom su tokom dve nedelje podvrgnuti cikličnom opterećenju, ponavljanjem jutarnjih, dnevnih i večernjih obroka, kao i uticaju hladnih i toplih obroka. Adhezivnost, nepro-pusnost i penetracija cementa je ispitivana na paralelnim isečcima pri uvećanju.

Ključne reči: privremeni cement, nepropusnost, adhezija, penetracija, biologija zuba, opterećenje žvakanjem

rad u celosti (430 kB)