Vol.20, No.2, 2020, str. 159–164
UDK:

PARAMETAR GUSTINE KOD TRANSVERZALNOG IZOTROPNOG MATERIJALA DISKA SA KRUTIM UKLJUČKOM

Pankaj Thakur1, Subhash Chand2, Sukhvinder3, Shilpa Sood2, Monika Sethi1, Jatinder Kaur4

1) Depart. of Mathematics, Faculty of Science and Technol., ICFAI University Baddi, Solan, INDIA

email: pankaj_thakur15@yahoo.co.in

2) Department of Mathematics, Career point University Hamirpur, Himachal Pradesh, INDIA

3) Dep. of Math., Swami Premanand Mahavidyalya Mukerian, Punjab Univ. Chandigarh, Punjab, INDIA

4) Depart. of Mathematics, Chandigarh University, Gharuan, Mohali, Punjab, INDIA

 

Izvod

Proučena je deformacija puzanjem kod rotirajućeg prstenastog diska od transverzalnog izotropnog materijala, koji je vezan za osovinu. Analiza napona i brzine deformacije diska promenljive gustine i konstantne debljine se zasniva na prelaznoj teoriji napona. Analizirano je da veličina radijalnog napona dostiže maksimum na unutrašnjoj površini izotropnog materijala (na pr. mesing), u poređenju sa diskom od dva transverzalna izotropna materijala (na pr. magnezijum i berilijum). Ilustrovana je razvijena metoda napona i brzine deformacija, sa nekoliko numeričkih primera. Novina u ovom istraživanju jeste uvrštavanje kontrolnih faktora kao što su brzina rotacije i parametar gustine u razmatranje ponašanja diska.

Ključne reči: napon, disk, gustina, uključak, brzina  

rad u celosti (597 kB)