Vol.20, No.1, 2020, str. 2732
UDK

ELASTOPLASTIČNA PROMENA GUSTINE KOD DEFORMABILNOG DISKA

P. Thakur1, N. Kumar2, Sukhvinder3

1) Depart. of Mathematics, Faculty of Science and Techn., ICFAI University Baddi, Solan, INDIA

email: pankaj_thakur15@yahoo.co.in

2) Research Scholar, Depart. of Mathematics, Faculty of Science and Techn., ICFAI University Baddi, Solan, INDIA

3) Depart. of Mathematics, Swami Premanand Mahavidyalaya, Hoshiarpur, Panjab University Chandigarh, INDIA

 

Izvod

Cilj ovog rada je predstavljanje istraživanja elastoplastične promene gustine kod deformabilnog diska, primenom teorije prelaznih napona Seta. Uočeno je da uticaj promene parametra gustine kod rotirajućeg diska ima manje vrednosti ugaone brzine za stišljiv materijal, kao i za nestišljiv materijal. Cirkularni napon ima maksimum na unutrašnjoj površini za nestišljiv materijal, u poređenju sa stišljivim materijalima. Sa porastom vrednosti parametra gustine, odnos ugaone brzine za stanje potpune plastičnosti prema vrednostima za početnu plastičnost raste do visokih vrednosti.

Ključne reči: disk, gustina, naponi, brzina, tečenje  

rad u celosti (372 kB)