Vol.19, No.3, 2019, str. 175183
UDK

PRAKTIČNA METODA ZA PRORAČUN POUZDANOSTI KONSTRUKCIJE SA MEŠAVINOM SLUČAJNIH I FAZI PROMENLJIVIH 

Tuan Hung Nguyen1, Huynh Xuan Le2

1) Faculty of Civil Engineering, Thuyloi University, Dong Da, Hanoi, Socialist Republic of VIETNAM

email: hungtuan@tlu.edu.vn

2) Faculty of Civil Engineering, National University of Civil Engineering, Hanoi, Socialist Republic of VIETNAM

 

Izvod

Cilj rada je da se predstavi praktična metoda za proračun pouzdanosti konstrukcije za slučaj mešavine ulaznih slučajnih i fazi promenljivih. Predložene su nove formule koje obezbeđuju integrisani okvir za obradu fazi i slučajnih promenljivih, gde se ostvaruju normalne slučajne promenljive, ekvivalentne simetričnom trougaonom fazi broju. Iz ovih ekvivalentnih slučajnih promenljivih, originalni problem se prevodi u osnovni problem pouzdanosti konstrukcije, a zatim se za proračun mogu primeniti metode tradicionalne teorije pouzdanosti. Istovremeno, u radu su date dve pretpostavke koje se odnose na centralnu pouzdanost i na marginalnu pouzdanost, kao i postupak za njihovo definisanje. Numerički rezultati su upoređeni sa postojećim metodama, radi demonstracije tačnosti i efikasnosti predložene metode.

Ključne reči: maksimalna specifičnost, nedovoljan razlog, teorija mogućnosti, fazi pouzdanost, pouzdanost konstrukcija

rad u celosti (413 KB)