Vol.19, No.2, 2019, str. 102–108
UDK 66.017/.018:539.42

ANALIZA PODUŽNOG LOMA OKRUGLIH ŠTAPOVA OD FUNKCIONALNOG KOMPOZITA

Victor Iliev Rizov1, Holm Altenbach2

1)University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Department of Technical Mechanics, Sofia, Bulgaria, v_rizov_fhe@uacg.bg

2)Lehrstuhl für Technische Mechanik und Geschäftsführender Leiter Institut für Mechanik, Fakultät für Maschinenbau, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Deutschland, holm.altenbach@ovgu.de

Izvod

Primenom linearno elastične mehanike loma, izvedena je brzina oslobađanja deformacione energije kod podužnih kružnih cilindričnih prslina u okruglim štapovima od funkcionalnog kompozitnog materijala sa slojevima u radijalnom pravcu. Dobijeno rešenje važi za prslinu proizvoljno lociranu u radijalnom pravcu preseka štapa. Osim toga, modul elastičnosti i modul klizanja su takođe proizvoljni u radijalnom pravcu. Štapovi od funkcionalnog kompozita su opterećeni aksijalnim silama i momentima savijanja i torzije. Izvedeno rešenje je primenjeno u analizi brzine oslobađanja deformacione energije podužne prsline kod uklještenog štapa od funkcionalnog kompozita. Spoljašnja opterećenja uklještenog štapa su aksijalna sila i moment uvijanja, koji deluju na slobodnom kraju kraka unutrašnje prsline, i moment savijanja, koji deluje na slobodnom kraju štapa. Radi provere rešenja, brzina oslobađanja energije deformacije uklještenog štapa se određuje razmatranjem ravnoteže energije i primenom metode popustljivosti. Razmotreni su i diskutovani uticaji pojedinih faktora, kao što su lokacija prsline u radijalnom pravcu, gradijent materijala i uslovi opterećenja na brzinu oslobađanja deformacione energije kod uklještenog štapa.

Ključne reči: funkcionalni kompozitni materijal, podužni lom, okrugli štap, linearno elastično ponašanje

rad u celosti (513 kB)