Vol.19, No.1, 2019, str. 3–7
UDK 62-988:539.37

ELASTOPLASTIČNA ANALIZA NAPONA U SFERNOJ LJUSCI PRI DEJSTVU UNUTRAŠNJEG I SPOLJAŠNJEG PRITISKA

Gaurav Verma1, Devinder Singh Pathania2

1)Department of Mathematics, Gobindgarh Public College, Alour, Khanna, Punjab, INDIA

2)Department of Mathematics, Guru Nanak Dev Eng. College, Ludhiana, Punjab, INDIA, dspathania@gndec.ac.in

Izvod

Analizirana je debelozidna sferna ljuska od homogenog materijala, opterećena kombinovanom dejstvu unutrašnjeg i spoljašnjeg pritiska. Cilj ovog rada je davanje preporuka u projektovanju sferne ljuske, tako da može izbeći njen kolaps usled unutrašnjeg i spoljašnjeg pritiska. Problem se zasniva na elastoplastičnom prelaznom fenomenu, a rešenje je dobijeno primenom koncepta generalisanih mera deformacije i teorije prelaznih napona Seta. Teorija prelaznih napona ne podrazumeva 'adhoc' pretpostavke, kao što su nestišljivost i uslove tečenja. Radijalni i obimski naponi su izračunati za unutrašnju površinu sferne ljuske za stišljiv, kao i za nestišljiv materijal. U slučaju sferne ljuske od nestišljivog materijala, uočava se da je potreban viši pritisak za inicijalno tečenje ljuske, u poređenju sa sfernom ljuskom od stišljivog materijala. Rezultati su dobijeni numeričkim postupkom i prikazani su grafički.

Ključne reči: elastoplastičnost, pritisak, sferna ljuska, naponi

rad u celosti (417 kB)