Vol.18, No.3, 2018, str. 171–179
UDK 624.012.45.072.2.04: 519.673

ANALIZA IZVIJANJA STUBOVA UKOPANIH U RAZNIM VRSTAMA TLA PRIMENOM TRODIMENZIONALNE MKE

Adolfo Foriero1, Zeinab Bayati2

1)Université Laval, Faculty of Civil Engineering, Québec, Canada, Adolfo.Foriero@gci.ulaval.ca

2)Université Laval, Faculty of Civil Eng., Québec, Canada

Izvod

Generalno, stubovi su vitki konstrukcioni elementi koji prenose vertikalno i horizontalno opterećenje konstrukcije na kruti sastav tla ili stena. Posebno, aksijalno opterećenje se prenosi kroz osovinu stuba i/ili na kraj stuba. Ovi stubovi se definišu kao frikcioni, ili sa osloncem na kraju stuba, kada je jedan od prethodna dva tipa prenosa opterećenja zanemarljiv, jedan u odnosu na drugi. U radu se razmatra uticaj ograničenog pomeranja vrha stuba, kao i bočno oslanjanje u tlu, na stabilnost aksijalno opterećenih stubova. Ovakvo ponašanje se često naziva izvijanje stuba.

Ključne reči: čelični stub, analiza izvijanja, interakcija stub-tlo, analiza konačnim elementima, granični elementi

rad u celosti (1460 kB)