Vol.18, No.1, 2018, str. 61–69
UDK  624.012.45.046

ODREĐIVANJE ČVRSTOĆE BETONA PRIMENOM BETONSKIH JEZGARA MANJIH PREČNIKA RADI PROCENE INTEGRITETA KONSTRUKCIJE

Md Ashiquzzaman1, Md Tausif Islam2

1)DOTec Engineering Inc., Saint Charles, Missouri, USA. Ashiq.zmn@gmail.com

2)New Jersey Department of Transportation (NJDOT), USA. mdtausif.islam@dot.nj.gov

Izvod

Na slabljenje betona u većoj meri utiče dizajn konstrukcije, postupak izgradnje i aktivnosti na lokaciji za izgradnju, kao i vreme izloženosti konstrukcije elementima tokom radnog veka. Međutim, pravilno održavanje i pravovremena kontrola realnih građevina može minimizirati moguće otkaze konstrukcije. Čvrstoća betona realne građevine igra važnu ulogu u njenoj sveobuhvatnoj nosivosti i radnom veku. Procena osobina čvrstoće betona se može izvesti primenom nekoliko metoda: vizuelno, ispitivanjima sa i bez razaranja. Ispitivanje jezgra (sa razaranjem) se smatra za najpouzdaniju metodu ispitivanja, jer se dobija neposredni podatak o čvrstoći na pritisak betona, ali je često otežano uzimanje uzoraka jezgra betona većih prečnika zbog postojeće armature. Shodno tim, izbor prečnika jezgra se menja u širokim granicama, čak i na istoj građevini kako bi se izbegao uticaj spomenutih ojačanja. U ovom istraživanju, proučavali smo šest postojećih građevina na terenu, kako bismo procenili realnu čvrstoću betona primenom ispitivanja uzoraka betonskih jezgara. Uzorci jezgara različitih veličina su uzeti i ispitivani u laboratorijskim uslovima radi istraživanja čvrstoće betona. Dobijeni rezultati ne ukazuju na neki postojeći trend u ponašanju ove osobine. Kod ovakvog tipa slučaja, veći broj uzoraka manjih prečnika (51 mm) bi odgovarao kao optimalan izbor za konzistentniju procenu preostale čvrstoće betona u datoj građevini, a istovremeno i bezbedniji za samu građevinu u oceni sigurnosti. Opravdanost efikasnosti jezgara manjih prečnika je dokazana primenom analize metodom konačnih elemenata u okruženju Abaqus za proračun čvrstoće betona. Variranje prečnika jezgra nije pokazalo neka značajnija odstupanja u proceni čvrstoće betona, što je činjenica koja obećava upotrebu jezgara prečnika 51 mm (2 ") za procenu preostale čvrstoće betona.

Ključne reči: realne konstrukcije, čvrstoća betona, ispitivanje sa razaranjem, uzorkovanje betonskog jezgra, jezgra manjeg prečnika, analiza metodom konačnih elemenata

rad u celosti (1676 KB)