Vol.18, No.1, 2018, str. 23–30
UDK 539.3

ANALIZA RAVNIH DEFORMACIJA KOD TERMODIFUZIONIH MIKRORASTEGLJIVIH I MIKROPOLARNIH SREDINA U OKVIRU GL I LS TEORIJA TERMOELASTIČNOSTI

Arvind Kumar1, D. Singh Pathania2

1)Punjab-Technical University, Jalandhar, India

2)Department of Mathematics, GNDEC Ludhiana, India despathania@yahoo.com

Izvod

U ovom radu je prikazan generalisani model jednačina za homogeni mikrorastegljivi termoelastični poluprostor sa masenom difuzionom sredinom. Teorije generalisane termoelastičnosti (Lord-Shulman - LS i Green-Lindsay - GL) su primenjene za istraživanje ovog problema. Deformacije u posmatranoj sredini su proučavane s obzirom na normalne i tangencijalne sile. Metoda analize normalnog režima je korišćena za proračun normalnih, smičućih, spregnutih i mikro-napona. Izvedena je numerička analiza na osnovu dobijenih vrednosti. Dobijeni numerički rezultati su prikazani grafički za pojedine veličine. Takođe, na osnovu ovih rezultata su izvedeni slučajevi od posebnog interesa.

Ključne reči: mikrorastegljiv, termoelastičnost, analiza normalnog režima, normalne i tangencijalne sile, mikronaponska sila

rad u celosti (1188 kB)