Vol.17, No.3, 2017, str. 187–192
UDK 66.018.9:539.376

PRELAZNI NAPONI PUZANJA PRI SAVIJANJU FUNKCIONALNE KOMPOZITNE TRANSVERZALNO IZOTROPNE ČETVOROUGAONE PLOČE

Sanjeev Sharma

Jaypee Institute of Information Technology, Department of Mathematics, Noida, India sanjiit12@rediffmail.com

Izvod

Ispitani su naponi puzanja u transverzalno izotropnom debelozidnom cilindru od funkcionalnog kompozitnog materijala, koji je izložen unutrašnjem pritisku. Koncept teorije prelaznih napona je uveden kako bi se uprostio skup jednačina mehanike koje opisuju fizički fenomen. Rezultati su razmatrani analitički, kao i numerički. Na osnovu analize problema, zaključuje se da je cilindar od visoko funkcionalnog kompozitnog transverzalno izotropnog materijala, izložen unutrašnjem pritisku, sa nelinearnom deformacijom, bolja alternativa u poređenju sa kružnim cilindrom od manje funkcionalnog kompozitnog materijala.

Ključne reči: ploča, funkcionalni kompozit, pritisak, puzanje, transverzalni izotropni materijal

rad u celosti (357 kB)