Vol.17, No.2, 2017, str. 105–112
UDK 62-988:539.319

ANALIZA NAPONA U ELASTOPLASTIČNIM DEBELOZIDNIM CILINDRIČNIM POSUDAMA POD PRITISKOM SA TEMPERATUROM

Sanjeev Sharma

Jaypee Institute of Information Technology, Department of Mathematics, Noida, India, sanjiit12@rediffmail.com

Izvod

U radu je opisan pokušaj analize termičkih napona u cilindričnoj posudi izrađenoj od funkcionalnog kompozitnog materijala koji je izložen unutrašnjem i spoljnom pritisku. Osnovni cilj rada je procena projektnih preporuka za posude pod pritiskom radi prevazilaženja uslova za pojavu loma. Metodologija zasnovana na teoriji prelaznih napona je primenjena za proračun napona. Naponi u uslovima potpune plastičnosti su obrađeni teorijom dve zone. Debelozidni kružni cilindar od funkcionalnog kompozitnog materijala postaje potpuno plastičan na unutrašnjoj i spoljnoj površini. Ovo se dešava zbog toga što iniciranje tečenja započinje na nekom radijusu između unutrašnje i spoljne površine. Na bazi analize, zaključuje se da je ponašanje kružnog cilindra od funkcionalnog kompozitnog materijala sa termičkim uticajima bezbednije od cilindra bez termičkih uticaja, kao i od homogenog cilindra pod pritiskom, što navodi na ideju „uštede napona“ koji smanjuje verovatnoću loma cilindra.

Ključne reči: toplotna opterećenja, elastoplastično, cilindrična posuda pod pritiskom, napon

rad u celosti (890 kB)