Vol.17, No.2, 2017, str. 157–169
UDK  624(497.11) 5:929 624:929

ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE GLAVNIH DOPRINOSA RUĐERA BOŠKOVIĆA, MILUTINA MILANKOVIĆA I BRANKA ŽEŽELJA RAZVOJU GRAĐEVINARSTVA

Mirjana D. Jelić 1,2

1)Intellectual Property Office of the Republic of Serbia

2)University of Belgrade, University Studies, History and Philosophy of Natural Sciences and Technology, Belgrade, Serbia, mjelicjm@gmail.com

Izvod

Cilj rada je prikaz zajedničkih karakteristika glavnih doprinosa Ruđera Boškovića, Milutina Milankovića i Branka Žeželja razvoju građevinarstva. Kroz doprinose Boškovića, Milankovića i Žeželja sagledan je kontinuitet razvoja građevinarstva u kome su se preplitali teorija i praksa. Boškovića i Milankovića povezuje teorijski pristup i uspešna primena teorije u rešavanju praktičnih građevinskih problema, dok Milankovića i Žeželja povezuje jedinstven pristup tehnologiji gradnje betonskih građevina. Osim navedenog, radom je obuhvaćen hronološki prikaz patenata Branka Žeželja i Milutina Milankovića u oblasti građevinarstva, jer su njihovi patenti bili uspešno primenjivani u izgradnji betonskih konstrukcija. Pored toga, u radu je izvršena tipologija svih patenata Branka Žeželja prema oblastima primene, čime se ilustruje Žeželjev doprinos tehnologiji gradnje.

Ključne reči: Ruđer Bošković, Milutin Milanković, Branko Žeželj, armirani beton , građevinarstvo, konstrukcija, prednapregnuti beton, pronalazak, patent, teorija elastičnosti, tehnologija gradnje

rad u celosti (3042 KB)