Vol.17, No.1, 2017, str. 25–31
UDK  620.193.4:621.643.2-034.14.03 620.197:582

UTICAJI KOROZIJE I ZELENIH INHIBITORA NA KARAKTERISTIKE MEHANIKE LOMA KOD GASOVODA

Soudani Mohamed1, M. Hadj Meliani1,2, El-Miloudi Khaled1, C. Fares1, M.A. Benghalia1

1)LPTPM, University Hassiba BenBouali, of Chlef, Algeria

2)LaBPS-ENIM, Université Paul Verlaine of Metz, France hadjmeliani@univ-chlef.dz

Izvod

Uticaj sredine izaziva više tipova razaranja kao što su piting korozija, naponska korozija sa prslinama, naponske prsline usled prisustva sulfida u metalnim konstrukcijama, gde je korozija ozbiljan problem u industriji nafte. Nedavno je zabeležen veći broj otkaza, izazvanih unutrašnjom korozijom, u industriji nafte i gasa. Izveštaji potvrđuju da se otkazi javljaju zbog uticaja tragova HCl. Cilj nam je primena biljnih ekstrakata, kao što su organski inhibitori korozije. Ovi prirodni ekstrakti se sastoje iz više familija prirodnih organskih jedinjenja – ’zelenih’, lako dostupnih i obnovljivih. Mehanička ispitivanja, izvedena radi istraživanja antikorozionih osobina prirodnih proizvoda od biljaka, su do sada dala rezultate osobina mehanike loma koji obećavaju. Značaj u ovoj oblasti istraživanja ogleda se u činjenici da prirodni proizvodi mogu zameniti prisutne toksične organske molekule, koje svetske preporuke osuđuju kao neprihvatljive u zaštiti sredine.

Ključne reči: korozija, zeleni inhibitori, mehanika loma, cevovodi, čelik API 5L X52

rad u celosti (555 kB)