Vol.16, No.3, 2016, str. 187–192
UDK  620.179:62-988-112.81

INSPEKCIJA, ISPITIVANJE BEZ RAZARANJA I REPARACIJA ZAVARENE OPREME POD PRITISKOM

Radomir Jovičić1, Zoran Radaković2, Sanja Petronić1, Emina Dzindo1, Katarina Jovičić Bubalo3

1)University of Belgrade, Innovation Centre of the Faculty of Mech. Engng., Belgrade, Serbia rjovicic@mas.bg.ac.rs

2)University of Belgrade, Faculty of Mech. Engineering, Serbia

3)University of Belgrade, Faculty of Technology and Metallurgy, Serbia

Izvod

Bezbednost u radu opreme pod pritiskom je od velike važnosti i mora biti na visokom nivou. Danas se može reći da je ovaj cilj ostvaren implementacijom višegodišnjeg iskustva u propise i standard, u kombinaciji sa razvojem i unapređenjem materijala, tehnologija i metoda ispitivanja opreme pod pritiskom tokom proizvodnje i rada.

Metode konstruisanja opreme pod pritiskom do sada su se zasnivale na proračunima koji nisu uzimali u obzir prisustvo grešaka u materijalu, koje mogu da dovedu do pojave prslina, što može da prouzrokuje otkaz. Metode opisane u ovom radu se fokusiraju na ponašanje prslina i njihovu povezanost sa vrstom i brojem grešaka prisutnim u materijalu.

Iskustvo je pokazalo da, uprkos zahtevima vezanim za kvalitet opreme pod pritiskom, i dalje postoje otkazi opreme tokom eksploatacije. Kako bi se ovo izbeglo, neophodno je opremu pod pritiskom ispitivati tokom eksploatacije. Osim toga, potrebno je napraviti odgovarajuću dokumentaciju koja će poslužiti kao osnova za definisanje ovih ispitivanja.

Otkazi opreme pod pritiskom su isključivo posledica prslina. Druge vrste grešaka ne dovode direktno do otkaza, ali mogu dovesti do pojave prslina. Stoga, ispitivanja u eksploataciji su najviše fokusirana na prsline, imajući u vidu i druge vrste grešaka koje mogu dovesti do njihove pojave.

Ključne reči: ispitivanje bez razaranja, oprema pod pritiskom, prslina, zavareni spoj

rad u celosti (468 KB)