Vol.16, No.2, 2016, str. 125–130
UDK  535.2:519.6

MONTE KARLO SIMULACIJA PROLASKA SVETLOSTI KROZ SOČIVO

Vladimir M. Miljković1, Aleksandra D. Mitrović2, Dragomir Stamenković3, Dejana P. Popović4, Djuro Lj. Koruga2

1)Eindhoven University of Technology, Dept. of Chemical Engineering and Chemistry, Eindhoven, the Netherlands

2)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia, dkoruga@mas.bg.ac.rs

3)University of Belgrade, Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade, Serbia

4)Vinča Institute of Nuclear Technology, Department of Quality, Serbia

Izvod

Monte Karlo model stacionarnog stanja prenosa svetlosti kodiran je u ANSI Standardnom C programu. Monte Karlo simulacije nude fleksibilan, ali rigorozan pristup transportu fenomena u tkivima koje takođe mogu biti primenjene na sočiva. Metod opisuje lokalna pravila prenošenja fotona koja su prikazana kao raspodela verovatnoća. Međutim, ova metoda je u prirodi statistička i kao takva oslanja se na izračunanje prostiranja velikog broja fotona. Kao rezultat, ova metoda zahteva veliku količinu računskog vremena. Ova metoda je primenjena na sočivima i prikazani su rezultati. Dobijeni rezultati potvrđuju mogućnost teorijskog predviđanja optičkih svojstava materijala.

Ključne reči: Monte Karlo metoda, transport fotona, prostiranje, sočiva, optika

rad u celosti (479 KB)