Vol.14, No.2, 2014, str. 121–124
UDK  620.179:621.224.35

METODOLOGIJA REPARACIJE GREŠAKA NA UNUTRAŠNJIM POVRŠINAMA GLAVČINE SPROVODNOG APARATA HIDROELEKTRIČNE GENERATORSKE JEDINICE HIDROELEKTRANE DJERDAP 1

Miodrag Arsić1, Meri Burzić2, Radovan Miladin Karić2, Brane Vistać1, Zoran Savić1

1)Institute for Materials Testing, Belgrade, Serbia, miodrag.arsic@institutims.rs

2)University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

Izvod

Vertikalne Kaplanove turbine nominalne snage 200 MW, izrađene u Rusiji, su montirane u 6 hidroelektričnih generatorskih jedinica hidroelektrane „Djerdap 1“. Pri remontu hidroelektrične generatorske jedinice A4 hidroelektrane Djerdap 1, izvedena su eksperimentalna ispitivanja bez razaranja na svim komponentama radi utvrđivanja stanja turbine u celini.

Ispitivanjem su otkrivena oštećenja i prsline na unutrašnjim površinama glavčina i rukavaca sprovodnog aparata, koja su nastala kao posledica vibracije vratila turbine.

U radu su predstavljeni rezultati eksperimentalnih ispitivanja, kao i metodologija reparacije oštećenih unutrašnjih površina glavčina sprovodnog aparata. S obzirom na konstrukciono rešenje u projektovanju glavčina i rukavaca, i na njihovu funkciju u eksploataciji, bilo je potrebno definisati veliki broj detalja i pažljivo ih razmotriti, kako bi se izvele sve mere radi postizanja bezbednog i neprekidnog rada glavčina.

Ključne reči: hidro turbina, glavčina, rukavac, oštećenja, metodologija reparacije

rad u celosti (400 KB)