Vol.14, No.2, 2014, str. 115–120
UDK  629.467.083

SLUČAJ LOMA VAGONSKE OSOVINE

Besleaga Cristinel, Negriu Radu Mihai, Badea Sorin George

SC Econet Prod Bucharest, Romania, cristibesleaga@yahoo.com, econetprod@mail.com

Izvod

Mehanizovana izrada, održavanje i operacije popravke šina zahteva široki raspon opreme, teških železničkih mašina radi postizanja kvaliteta, produktivnosti i prihvatljivih troškova.

Potreba za izvođenjem železničke infrastrukture, kao što je sečenje vegetacije, utovar i istovar materijala i teških komada (šine, pragovi, sastavni delovi, tucani kamen, i sl.), zamena šina i pragova, čišćenje rovova, nabijanje zamenjenih pragova, itd., imalo je za posledicu razvoja industrije i železničkog inženjerstva uvođenje multifunkcionalne mašine. Još jedna funkcija koju je multifunkcionalna mašina morala da obezbedi jeste mogućnost samohodnog kretanja na šinama i na drumovima, na takav način da mašina može da se izmesti na mesto operacije ili na mesto parkiranja, bez ometanja železničkog saobraćaja.

Lom železničke šine na multifunkcinalnoj mašini jeste jedan od glavnih opasnosti za bezbednost u saobraćaju, sa mogućim prouzrokovanjem velikih šteta i ljudskih nesreća pri železničkom transportu dobara i ljudi, kao i u održavanju i popravci železničke infrastrukture. Studija i detaljna analiza uzroka i faktora koji dovode do loma, primenom raznih metoda (analitičkih, laboratorijskih ili primenom MKE), pružaju važne informacije i daju zaključke kojima se omogućava sprečavanje sličnih slučajeva, i takođe dobijaju poboljšana rešenja u projektovanju, proizvodnji ili u tehnologiji, ispitivanju, kontroli, dijagnozi i proceni funkcionalnosti u potpunoj bezbednosti.

Ključne reči: multifunkcionalna železnička mašina, vagonska osovina, lom, analiza

rad u celosti (798 kB)