Vol.14, No2, 2014, str. 79–86
UDK  620.181.4:669.715`721`782

ISTRAŽIVANJE MEHANIČKIH OSOBINA PAKETA NANOSTRUKTURE LEGURE AL-6082 PROIZVEDENE ECAP TERMOMEHANIČKOM OBRADOM

Muamar Benisa1, Galal H. Senussi2

1)Al-Merghab University, Faculty of Engineering, Alkomes Libya, muamarisa@yahoo.com

2)Mechanical Engineering Department, Faculty of Engineering, Omar Al-Mokhtar University, El-Baida, Libya

Izvod

Poznato je da formiranjem nanokristalnih (NC) struktura kod različitih materijala dovodi do značajnog poboljšanja osobina. Mnoga istraživanja pokazuju velike promene u fizičkim i mehaničkim osobinama NC materijala, ne samo usled veličine zrna, već i zbog strukture na granicama zrna /1-4/.

Jedna od metoda povećane plastične deformacije u cilju izrade materijala ultra finog zrna (UFG) jeste termomehanička obrada ECAP. Komercijalna legura Al-Mg-Si (6082) se deformiše ovim postupkom plastične obrade ECAP kako bi se proizveo paket strukture ultra finog zrna, primenom postupka C sa do osam prolaza, sa odnosom veće dužine prema prečniku od 15-16. Proizvodi su ispitivani posle jednog, četiri i osam prolaza. Ispitivanje deformabilnosti je korišćen za određivanje stvarne zavisnosti napon-deformacija kod sva tri slučaja.

Rezultati pokazuju da broj ECAP prolaza ima značajnog uticaja na ponašanje krive napon-deformacija obrađenog materijala. Tokom ispitivanja deformabilnosti, anizotropija indukovana ECAP tehnologijom je dovela do asimetričnih ispupčenja/izvijanja.

Ovaj fenomen je umanjen kontrolisanjem odnosa visina/ prečnik uzoraka pri ispitivanju deformabilnosti.

Ključne reči: nanostrukturni materijali, stvarne krive napon-deformacija, termomehanička obrada ECAP

rad u celosti (595 kB)